Cơ cấu tổ chức
I.Cơ cấu tổ chức, biên chế của Chi cục:

-Tổng số biên chế tính đến tháng 12/2019 hiện có: 09 người

-Trình độ chuyên môn: Trên đại học 03 thạc sĩ; đại học: 04;

-Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp: 04; Trung cấp: 01.

-Trình độ quản lý nhà nước: Chuyên viên chính: 02; Chuyên viên: 05.

II. Thông tin Lãnh đạo đơn vị:

1. Ông Nguyễn Hoàng Tùng, Chi cục trưởng; Số điện thoại: 0912.704.035; Email:tungnh.nn@backan.gov.vn

Phụ trách chung, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT và trước pháp luật về toàn bộ mọi hoạt hoạt động công tác của Chi cục  và thực hiệnmột số nhiệm vụ chính như sau:

- Công tác quy hoạch, kế hoạch, đề án,dự án về quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản;

- Theo dõi, chỉ đạo công tác thanhtra, kiểm tra thuộc phòng Phòng QLCL-TH của Chi cục;

- Công tác giải quyết thủ tục hành chính, cấpgiấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

- Công tác kế hoạch- tài chính và làm chủ tàikhoản của Chi cục;

- Công tác tổ chức cán bộ, cải cách hành chính,thi đua, khen thưởng, kỷ luật cán bộ, công chức;

- Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng chống tham nhũng, lãng phí;

- Công tác bảo vệ chính trị nội bộ; an ninh,quân sự;

- Thực hiện một số nhiệm vụ công tác khác khi được Giám đốc Sở Nông nghiệp &PTNT và cấp có thẩm quyền giao;

- Sinh hoạt cùng Phòng Quản lý chất lượng- Tổnghợp.

2. Ông Nông Thế Diễn, Phó Chi cục trưởng; Số điện thoại: 0912.145.001; Email:diennt.nn@backan.gov.vn 

Giúp Chi cục trưởng lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý điều hành, giải quyết các công việc khi Chi cục trưởng đi vắng hoặc được ủy quyền của Chi cục trưởng; chịu trách nhiệm trước Chi cục trưởng và trước pháp luật về các lĩnh vực công tác được phân công và phụ trách một số công việc chính nhưsau:

- Công tác xây dựng kế hoạch, đề án, dự án về quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản;

- Chỉ đạo công tác chuyên môn kỹ thuật, các cơchế chính sách liên quan đến quản lý chất lượng Nông lâm sản và thủy sản; 

- Chỉ đạo, phối hợp với các cơ quan liên quan về công tác kiểm tra, đánh giá phân loại các cơ sở sản xuất kinh doanh về chấtlượng Nông lâm sản và Thủy sản;

- Phụ trách công tác chuyên môn phòng Quản lý chất lượng- Tổng hợp, công tác ứng dụng công nghệ thông tin;

- Theo dõi chỉ đạo các hoạt động công tác phong trào đoàn thể;

- Thực hiện một số nhiệm vụ công tác khác khi được Chi cục trưởng và Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT giao.

- Sinh hoạt cùng Phòng Quản lý chất lượng – Tổnghợp.


Tin khác
Thống kê truy cập
  • Đang online: 8
  • Hôm nay: 81
  • Trong tuần: 938
  • Tất cả: 72911
Thiết kế bởi VNPT