Có 02 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy được được tích hợp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia

Ngày 15/5/2020, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 861/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của các Sở, ban, ngành; UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn được tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia.

 

 

Trong đó, danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý, giải quyết của Sở Nông nghiệp và PTNT có 17 thủ tục hành chính, riêng lĩnh vực Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản có 02 danh mục thủ tục hành chính được tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia, cụ thể như sau:

(1) Cấp Giấy xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm cho chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản.

(2) Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản./.

Hồng Thắng

 

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 6
  • Hôm nay: 57
  • Trong tuần: 914
  • Tất cả: 72887
Thiết kế bởi VNPT