Cấp đổi Phiếu kiểm soát thu hoạch sang Giấy chứng nhận xuất xứ cho lô nguyên liệunhuyễn thể hai mảnh vỏ (NT2MV)

              6.1. Trình tự thực hiện

Bước 1: Gửi hồ sơ

Trong thời gian không quá 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày thu hoạch, đại diện cơ sở thu hoạch (hoặc cơ sở sơ chế, chế biến)phải gửi bản chính Phiếu kiểm soát thu hoạch đến Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản để được cấp đổi sang Giấy chứng nhận xuất xứ.

- Thời gian nhận hồ sơ: Giờ hành chính tất cả các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 trong tuần (trừ các ngày nghỉ, lễ, tết theo quy định):

          + Buổi sáng: từ 07h00 đến 11h30.

          + Buổi chiều: từ 13h30 đến 17h00.

Bước 2: Xử lý hồ sơ

Trong thời gian 01 (một) ngày làm việc kể từ ngày nhận được Phiếu kiểm soát thu hoạch, Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản xem xét tính hợp lệ của Phiếu kiểm soát thu hoạch và cấp đổi sang Giấy chứng nhận xuất xứ (nếu hợp lệ) hoặc có văn bản trảlời cơ sở về lý do không cấp Giấy chứng nhận xuất xứ.

Bước 3: Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản thực hiện Cấp đổi sang Giấy chứng nhận xuất xứ(nếu hợp lệ) hoặc có văn bản trả lời cơ sở về lý do không cấp Giấy chứng nhận xuất xứ.

Bước 4: Trả kết quả

Trả kết quả trực tiếp tại Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản hoặc gửi qua đường bưu điện theo yêu cầu của người nộp hồsơ, chi phí gửi bưu điện do người nộp hồ sơ trả.

         6.2.Cách thức thực hiện

Cơ sở thu hoạch NT2MV (hoặc cơ sở sơ chế, chế biến)gửi Phiếu kiểm soát thu hoạch trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản.

         6.3.Thành phần, số lượng hồ sơ:

01 Bản chính phiếu kiểm soát thu hoạch

6.4. Thời hạn giải quyết:

         a) Xử lý hồ sơ: Trong thời gian không quá 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày thu hoạch.

         b) Xử lý hồ sơ và cấp giấy chứng nhận:Trong thời gian 01 (một) ngày làm việc kể từ ngày nhận được Phiếu kiểm soát thu hoạch

            6.5. Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Quản lý chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản Bắc Kạn.

- Cơ quan trực tiếp thựchiện TTHC: Chi cục Quản lý chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản.

         6.6.Đối tượng thực hiện TTHC:

Cơ sở thu hoạch NT2MV (hoặc cơ sở sơ chế, chế biến)

         6.7.Mẫu đơn, tờ khai: Không có

         6.8.Kết quả thực hiện TTHC:

         Giấychứng nhận xuất xứ nhuyễn thể hai mảnh vỏ theo mẫu nêu tại Phụ lục IX Thông tưsố 33/2015/TT-BNNPTNT ngày 8/10/2015.

         6.9.Điều kiện thực hiện TTHC:

         Có phiếu kiểm soát thu hoạch

         6.10.Căn cứ pháp lý của TTHC:

Thông tư số 33/2015/TT-BNNPTNT ngày 8/10/2015 của Bộ Nông nghiệp và PTNT Quy định về giám sát vệ sinh, ATTP trong thu hoạch nhuyễn thể hai mảnh vỏ.Thống kê truy cập
  • Đang online: 9
  • Hôm nay: 74
  • Trong tuần: 931
  • Tất cả: 72904
Thiết kế bởi VNPT