Cấp giấy chứng nhận xuất xứ (hoặc Phiếu kiểm soát thu hoạch) cho lô nguyên liệu nhuyễn thể hai mảnh vỏ (NT2MV)

5.1. Trình tự thực hiện

Bước 1: Đăng ký thu hoạch

a) Trong thời hạn ít nhất 01 (một) ngày làm việc trướcngày thu hoạch, cơ sở thu hoạch phải đăng ký thu hoạch với tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ về Chi cục Quản lý chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản, địa chỉ: Tổ 9 -Phường Phùng Chí Kiên - Thành phố Bắc Kạn - Tỉnh Bắc Kạn bao gồm các thông tin:Thời gian, địa điểm, khối lượng nhuyễn thể hai mảnh vỏ (NT2MV) dự kiến thu hoạch.

Thời gian nhận hồ sơ: Giờ hành chính tất cả các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 trong tuần (trừ các ngày nghỉ, lễ, tết theo quy định):

          + Buổi sáng: từ 07h00 đến 11h30.

          + Buổi chiều: từ 13h30 đến 17h00.

b) Ngay sau khi nhận được đăng ký của cơ sở thu hoạch, Chi cục Quản lý chấtlượng Nông lâm sản và Thủy sản ghi thông tin vào sổ đăng ký thu hoạch và lập kếhoạch tổ chức kiểm soát thu hoạch tại hiện trường. Thông tin ghi vào sổ đăng ký thu hoạch bao gồm: Tên và địa chỉ của cơ sở thu hoạch, thời gian, địa điểm thu hoạch và khối lượng thu hoạch dự kiến.

Bước 2: Tổ chức kiểm soát thu hoạch tại hiện trường.

Căn cứ đăng ký của cơ sở thu hoạch và thông báo cho phép thu hoạch và yêucầu về chế độ xử lý sau thu hoạch của Cơ quan kiểm tra, Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản tổ chức kiểm soát thu hoạch tại hiện trường, đồng thời Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản cấp Giấy chứng nhận xuất xứ theo mẫu tại Phụ lục IX banhành kèm theo Thông tư số 33/2015/TT-BNNPTNT cho các lô nguyên liệu NT2MV được kiểm soát. Giấy chứng nhận xuất xứ được đánh số theo quy định tại Phụ lục X ban hành kèm theo Thông tư số 33/2015/TT-BNNPTNT và được lập thành 02 bản, gồm 01 bản chính cấp cho cơ sở thu hoạch và 01 bản sao để lưu tại Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản.

Bước 3: Cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hoặc Phiếu kiểm soát thu hoạch

Trường hợp đại diện Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản chưa ký tên và chưa đóng dấu của chi cục trên Giấy chứng nhận xuất xứ tại hiện trường, Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản tổ chức cấp Phiếu kiểm soát thu hoạch theo mẫu tại Phụ lục XI ban hành kèmtheo Thông tư số 33/2015/TT-BNNPTNT cho lô nguyên liệu NT2MV. Phiếu kiểm soát thu hoạch được lập thành 02 bản chính, gồm 01 bản cấp cho cơ sở thu hoạch và 01 bản lưu tại Cơ quan kiểm soát.

Trường hợp NT2MV được đưa vào cơ sở sơ chế, chế biến, Phiếu kiểm soát thu hoạch có giá trị thay thế tạm thời Giấy chứng nhận xuất xứ trong quá trình vậnchuyển nguyên liệu đến cơ sở sơ chế, chế biến và được cấp đổi sang Giấy chứng nhận xuất xứ theo quy định tại khoản 4 Điều 14 Thông tư số 33/2015/TT-BNNPTNT.

Bước 4: Trả kết quả

Trả kết quả trực tiếp tại Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản hoặc gửi qua đường bưu điện theo yêu cầu của người nộp hồsơ, chi phí gửi bưu điện do người nộp hồ sơ trả.

5.2. Cách thức thực hiện

Hồ sơ gửi bằng một trong các hình thức sau:

- Trực tiếp;

- Theo đường bưu điện;

-  Fax; Thư điện tử (sau đó gửi hồ sơ bản chính).

- Gửi hồ sơ trực tuyến qua dịchvụ công trực tuyến.

          5.3. Thành phần, số lượng hồsơ: 01 (một) bộ

5.4. Thời hạn giải quyết:

a) Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản cấp Giấychứng nhận xuất xứ cho các lô nguyên liệu NT2MV được kiểm soát ngay sau khi thực hiện kiểm soát tại hiện trường.

b) Trường hợp đại diện Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản chưa ký tên và chưa đóng dấu của Chi cục trên Giấy chứng nhận xuất xứ tại hiện trường, Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản tổ chức cấp Phiếu kiểm soát thu hoạch ngay sau khi thực hiện kiểm soát tại hiện trường.

5.5. Đốitượng thực hiện TTHC: Cơ sở thu hoạch nhuyễn thể hai mảnh vỏ\

5.6. Cơ quan thực hiện TTHC

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Quản lý chất lượng Nông Lâm sản và Thuỷ sản Bắc Kạn.

- Cơ quan trực tiếp thựchiện TTHC: Chi cục Quản lý chất lượng Nông Lâm sản và Thuỷ sản.

          5.7. Kết quả thực hiện TTHC:

- Giấy chứng nhận xuất xứ nhuyễn thể hai mảnh vỏ theo mẫu nêu tại Phụ lục IX Thông tư số 33/2015/TT-BNNPTNT ngày 8/10/2015

- Phiếu kiểm soát thu hoạch theo mẫu nêu tại Phụlục XI Thông tư số 33/2015/TT-BNNPTNT ngày 8/10/2015.

5.8. Tên mẫu đơn, tờ khai: Không

5.9. Yêu cầu điều kiện thực hiện TTHC:

Mục 3, điều 14 Thông tư số 33/2015/TT-BNNPTNT ngày 8/10/2015 của Bộ Nôngnghiệp và PTNT Quy định về giám sát vệ sinh, ATTP trong thu hoạch nhuyễn thể hai mảnh vỏ.

5.10.Căn cứ pháp lý của TTHC:

Thông tư số 33/2015/TT-BNNPTNT ngày 8/10/2015 của Bộ Nông nghiệp và PTNT Quy định về giám sát vệ sinh, ATTP trong thu hoạch nhuyễn thể hai mảnh vỏ.


Thống kê truy cập
  • Đang online: 10
  • Hôm nay: 99
  • Trong tuần: 956
  • Tất cả: 72929
Thiết kế bởi VNPT