Đại hội Đảng bộ Sở Nông nghiệp và PTNT nhiệm kỳ 2020 - 2025

Ngày 22/6, Đảng bộ Sở Nông nghiệp và PTNT long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VI nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí đồng chí Vi Hồng Dương - Bí thư Đảng ủy các cơ quan tỉnh; các đồng chí nguyên là Bí thư Đảng ủy, ủy viên BTV Đảng ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020 Sở cùng 129 đại biểu tham dự.

 

Phát biểu khai mạc Đại hội của đồng chí Nông Quang Nhất

Bí thư Đảng ủy Sở

 

Báo cáo chính trị tại Đại hội đã nêu rõ nhiệm kỳ 2015 - 2020, Ban chấp hành Đảng bộ Sở Nông nghiệp và PTNT đã phối hợp chặt chẽ với tập thể lãnh đạo Sở lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị thực hiện tốt các nhiệm vụ về nông nghiệp và PTNT. Triển khai, thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết và các văn bản của Đảng. Việc xây dựng, tổ chức thực hiện các quy chế làm việc, quy chế dân chủ ở cơ sở được chú trọng thực hiện.

Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ V, được sự quan tâm chỉ đạo của Ban thường vụ tỉnh ủy và Đảng ủy các cơ quan tỉnh; của HĐND, UBDN tỉnh, sự phối hợp của các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh; sự đoàn kết nỗ lực phấn đấu; sự đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, khắc phục mọi khó khăn của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Đảng bộ đã lãnh đạo hoàn thành tốt các mục tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ V đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cơ quan tỉnh lần thứ X.

Sản xuất nông nghiệp phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa, chuyển đổi cơ cấu cây trồng có hiệu quả, đảm bảo an ninh lương thực; khai thác được tiềm năng, thế mạnh về rừng, tạo việc làm nâng cao thu nhập cho người dân, gắn với bảo vệ cảnh quan, môi trường sinh thái; diện mạo nông thôn ngày một thay đổi, đời sống của hộ dân được cải thiện, nâng lên rõ rệt. 

Đảng bộ làm tốt công tác phổ biến, quán triệt các Nghị quyết, kết luận của Trung ương, của Tỉnh và Đảng bộ cấp trên; làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; phương thức lãnh đạo của tổ chức Đảng luôn được đổi mới. Tác phong, lề lối làm việc, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức viên chức có nhiều chuyển biến, lập trường chính trị vững vàng, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, quyết tâm thực hiện hoàn thành nhiệm vụ được giao, góp phần đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Công tác lãnh đạo chính quyền chuyên môn và các đoàn thể luôn được quan tâm, lãnh chỉ đạo cụ thể bằng các nghị quyết, kết luận. Hoạt động của chuyên môn luôn bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tuân thủ theo pháp luật; hoạt động của các đoàn thể đúng chức năng nhiệm vụ và Điều lệ quy định, hướng về cơ sở, làm tốt công tác tuyên truyền vận động, đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua, góp phần xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh.

Tốc độ tăng trưởng ngành giai đoạn 2015 - 2020 đạt 2,63%; tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 178.000 tấn; duy trì, ổn định diện tích vùng sản xuất hàng hóa cây cam, quýt trên 3.150ha; hồng không hạt 700ha; đàn đại gia súc 32.680 con; đàn lợn 171.000 con; đàn gia cầm 2.040.660 con; diện tích trồng rừng bình quân 6.500 ha/năm; tỷ lệ che phủ rừng 72,9%...

Trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ qua, Đại hội đã đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2020 - 2025:

Chỉ tiêu về công tác xây dựng Đảng, hàng năm 95% Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; Đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; Đảng bộ và 100% các Chi bộ thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; phấn đấu trong nhiệm kỳ kết nạp ít nhất 10 quần chúng ưu tú trở lên vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

Chỉ tiêu về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, lãnh đạo cơ quan, đơn vị hoàn thành nhiệm vụ chính trị hàng năm theo chức năng, nhiệm vụ được giao, góp phần hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội giai đoạn 2020 - 2025 của tỉnh, cụ thể: Tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2020 - 2025 đạt 3,5%; lương thực bình quân đầu người đạt 550kg/người/năm; hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung, sản xuất theo chuỗi, được chứng nhận ATTP hoặc VietGAP đối với cây trồng đặc sản, có thế mạnh của tỉnh, đến năm 2025 diện tích cây ăn quả có múi (cam, quýt) đạt 3.300 ha, trong đó diện tích được chứng nhận ATTP hoặc VietGAP là 800 ha; hồng không hạt 750 ha, trong đó chứng nhận ATTP hoặc VietGAP 200 ha; cây chè 2.300 ha, trong đó chứng nhận ATTP hoặc Vietgap là 70 ha; duy trì diện tích chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa, ngô kém hiệu quả, đất canh tác 1 vụ trên địa bàn tỉnh  là 1.600 ha.

Sản lượng thịt hơi các loại đạt 30.000 tấn/năm; sản lượng nuôi trồng thủy sản 2.700 tấn; Duy trì ổn định tỷ lệ che phủ rừng 72%; Sản lượng khai thác rừng trồng đạt 300.000 m3/năm.

Thành lập mới trên 75 HTX nông nghiệp, phấn đấu đến năm 2025 có trên 230 HTX nông nghiệp, 200 tổ hợp tác, 30 trang trại đạt chuẩn theo quy định. Đến năm 2025 ít nhất có 10 làng nghề được công nhận; bố trí ổn định dân cư theo quy hoạch cho 200 hộ.

 

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội của đồng chí Vi Hồng Dương

 Bí thư Đảng ủy các cơ quan tỉnh

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Vi Hồng Dương, Bí thư Đảng ủy các cơ quan tỉnh nhất trí và ghi nhận, biểu dương những kết quả mà BCH Đảng bộ Sở Nông nghiệp và PTNT đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí tin tưởng rằng Đảng bộ Sở Nông nghiệp và PTNT sẽ tiếp tục phát huy những thành tích đạt được, khắc phục những hạn chế, khó khăn để hoàn thành tốt mục tiêu của nhiệm kỳ tới.

 

Đảng viên Chi bộ Chi cục Quản lý chất lượng NLS và thủy sản bỏ phiếu

 bầu BCH Đảng bộ Sở khóa VI

 

 Ban chấp hành mới ra mắt Đại hội

 

Đại hội đã bầu ra BCH khóa mới gồm 12 đồng chí, đồng chí Nông Quang Nhất, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT tái đắc cử Bí thư Đảng ủy. Đại hội cũng bầu ra 10 đồng chí đi dự Đại hội Đảng bộ các cơ quan tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025./.

Hồng Thắng

Thống kê truy cập
  • Đang online: 4
  • Hôm nay: 37
  • Trong tuần: 894
  • Tất cả: 72867
Thiết kế bởi VNPT