THÁNG HÀNH ĐỘNG VÌ AN TOÀN THỰC PHẨM NĂM 2021

Thực hiện Kế hoạch số 160/KH-BCĐ ngày 23/3/2021 của Ban chỉ đạo liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Bắc Kạn triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2021, Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và thủy sản đã tham mưu ban hành Kế hoạch số 29/KH-SNN ngày 30/3/2021 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2021; Quyết định số: 91/QĐ-SNN ngày 08/4/2021 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc thành lập Đoàn kiểm tra “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2021.

 

Từ ngày 19/4-10/5/2021 kiểm tra tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh tại một số chợ trên địa bàn các huyện, thành phố và các hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn. Kết quả kiểm tra với 8 huyện, thành phố và 35 cơ sở trong đó: 18 cơ sở sản xuất chế biến, 15 cơ sở kinh doanh, 01cơ sở trồng trọt, 01cơ sở chăn nuôi, Đồng thời lấy 42 mẫu trong đó 25 mẫu kiểm tra nhanh hàm lượng Nitrat trên rau củ quả, 17 mẫu có nguồn gốc động vật, thực vật, thủy sản gửi đơn vị phân tích mẫu kiểm tra dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, kháng sinh, chất kích thích tăng trưởng, vi sinh vật.

Kết quả kiểm tra tại cơ sở cơ bản chấp hành quy định về điều kiện an toàn thực phẩm như có kệ giá bán hàng đảm bảo tiêu chuẩn, vệ sinh sạch sẽ khu chế biến, có sổ ghi chép xuất nhập hàng tuy nhiên đối với sổ ghi chép còn sơ sài khó truy xuất nguồn gốc do đó đã được đoàn kiểm tra nhắc nhở khắc phục, đối với kết quả phân tích mẫu 42 mẫu đảm bảo an toàn thực phẩm, ngoài ra chuyển một trường hợp kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật không đúng quy định cho Quản lý thị trường huyện Pác Nặm xử lý theo quy định pháp luật.

Thông qua qua đợt kiểm tra “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2021 cho thấy Các đơn vị, địa phương cơ bản hưởng ứng tháng hành động theo đúng kế hoạch đề ra, các huyện, thành phố đều đã ban hành và thực hiện kế hoạch tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2021 theo đúng quy định. Nâng cao ý thức trách nhiệm của người sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đưa ra thị trường đều đảm bảo an toàn thực phẩm.

Nông Thậm

Thống kê truy cập
  • Đang online: 10
  • Hôm nay: 22
  • Trong tuần: 879
  • Tất cả: 72852
Thiết kế bởi VNPT