UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành Kế hoạch hành động bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2020

Ngày 24/2/2020, UBND tỉnh ban hành văn bản số 95/KH-UBND về Kế hoạch hành động bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2020.

 

Mục tiêu của Kế hoạch nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm; giảm thiểu ô nhiễm sinh học và tồn dư thuốc BVTV, thuốc thú y, hóa chất, kháng sinh trong sản xuất kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản đáp ứng yêu cầu về an toàn thực phẩm cho tiêu dùng trong và ngoài tỉnh. Tăng cường công tác phối hợp giữa các Sở, ngành, địa phương để thực hiện công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp.

Kế hoạch cũng đề ra các chỉ tiêu cụ thể như tăng cường nâng cao kiến thức về an toàn thực phẩm cho các nhóm đối tượng, đảm bảo 80% người sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm; người tiêu dùng, người quản lý được cập nhật kiến thức về ATTP; tỷ lệ mẫu thực phẩm nông lâm thủy sản vi phạm quy định về ô nhiễm sinh học, dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, hóa chất, kháng sinh và nấm mốc trên tổng số mẫu giám sát giảm xuống còn 6% (năm 2019 là 7%);

100% cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm sản thuộc đối tượng cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm được đánh giá, xếp loại A, B; 100% các HTX, doanh nghiệp có sản phẩm tham gia OCOP được cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với sản phẩm nông lâm, thủy sản; được kiểm tra, giám sát và phát hiện xử lý vi phạm (nếu có) về an toàn thực phẩm trong nông lâm thủy sản của các tổ chức kinh tế sản xuất được chứng nhận sản phẩm OCOP; tỷ lệ các cơ sở sản xuất nhỏ lẻ ký cam kết sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn tăng lên 82% (năm 2019 là >72%)

Để đạt được mục tiêu trên, Kế hoạch đã đề ra các nhiệm vụ trọng tâm cần được thực hiện như Nghị quyết số 43/2017/QH14 ngày 21/6/2017 của Quốc hội về đẩy mạnh việc thực hiện chính sách pháp luật về an toàn thực phẩm giai đoạn 2016 – 2020; Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 09/5/2016 của Thủ tướng chính phủ về “Tăng cường quản lý nhà nước về ATTP”; Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 28/6/2017 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2017 - 2020.

Ngoài ra, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chính sách, pháp luật; thông tin, truyền thông về an toàn thực phẩm; mở rộng tổ chức sản xuất, tiêu thụ nông sản thực phẩm an toàn; công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm nghiệm chất lượng ATTP; hướng dẫn, vận động các tổ chức, cá nhân không thuộc diện cấp chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (theo Thông tư 17/2018/TT-BNNPTNT) ký cam kết thực hiện sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn; tổ chức lực lượng, nâng cao năng lực cho cán bộ thực hiện nhiệm vụ./.

Hồng Thắng

Thống kê truy cập
  • Đang online: 7
  • Hôm nay: 67
  • Trong tuần: 924
  • Tất cả: 72897
Thiết kế bởi VNPT